Tømningsordning

Vi tilbyder tømningsordninger

Tømning af sivebrønde

Sivebrønde – også kendt som bundfældningstanke – bruges til at opsamle og adskille faste stoffer og flydende spildevand, der produceres af husholdninger og virksomheder. Vi anbefaler tømning af sivebrønde én gang hvert andet år eller efter behov for at sikre deres optimale funktion og forhindre overbelastning. Hos Bundgaards Kloakrensning har vi specialiseret os i effektiv fjernelse af affaldsstoffer fra sivebrønde og generel vedligeholdelse af disse ældre brønde. I kan derfor trygt række ud til os i forbindelse med tømning af sivebrønde.

Tømning af vejbrønde

Tømning af vejbrønde er altafgørende for, at vores veje forbliver sikre og kørbare. Tømning af vejbrønde sikrer nemlig, at vand fortsat og effektivt vil komme væk fra vejene, så det ikke udgør en sikkerhedsrisiko for gående og bilister. Vi tilbyder tømning af vejbrønde i området omkring Bjerringbro, Silkeborg og Viborg. Det er forskelligt fra den ene vejtype til den anden, hvem der har ansvaret for at bestille tømning af vejbrønde. Vi hjælper gerne på både private fællesveje, kommuneveje og statsveje.

Tømning af sandfang

Det er ikke sikkert, at du kender til sandfang, men sandfang spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af kloaksystemer og renseanlæg. Et sandfang er en komponent i kloaksystemer, der bruges til at fjerne sand, grus og andre tunge partikler fra spildevand, og derfor skal det tømmes og vedligeholdes regelmæssigt (gerne årligt). Tømning af sandfang sker ofte i forbindelse med tømning af olieudskillere, og hos Bundgaards Kloakrensning har vi stor erfaring med tømning af disse i området omkring Bjerringbro, Viborg og Silkeborg og kører også gerne i resten af Midtjylland.

Tømning af fedtudskillere

Der er strenge krav til tømning af fedtudskillere, da det kan føre til tilstoppede afløbsrør og i værste fald oversvømmelser. Fedt og afløbsrør er generelt en dårlig kombination, og derfor vil de fleste kommuner også kræve, at virksomheder (cafeer, kiosker, tankstationer etc.) indgår i en fast tømningsaftale. Vi står klar til at sørge for tømning af fedtudskillere for virksomheder i området omkring Bjerringbro, Silkeborg, Viborg og resten af Midtjylland – kontakt os allerede i dag.

Tømning af pumpestationer

Pumpestationer er designet til at pumpe væsker såsom spillevand, drikkevand, regnvand eller industrielle væsker fra et sted til et andet. De er derfor også en væsentlig del af vores kloaksystemer, hvorfor en tømning af pumpestationer med jævne mellemrum er afgørende for effektiviteten af hele systemet. Vi har stor erfaring med tømning af pumpestationer rundt omkring i landet og herunder særligt i området omkring Silkeborg, Viborg og Bjerringbro, men vi kører også i resten af Midtjylland, så tøv ikke med at rette henvendelse til os.

Tømning af olieudskillere

Tømning af olieudskillere sker som nævnt ofte i forbindelse med tømning af sandfang. Her er det derfor også anbefalet, at man bestiller tømning af olieudskiller én gang om året. Derudover er olieudskillere udstyret med en alarm, som skal kontrolleres cirka hvert 5. år. Tømning af olieudskillere sker for at sikre sig, at det ikke bidrager til forurening af søer og rengnvandsbassiner. Hos Bundgaards Kloakrensning har vi stor erfaring med denne type tømning, og vi står klar til at hjælpe private, virksomheder og kommuner i og omkring Silkeborg, Bjerringbro, Viborg og resten af Midtjylland.

Tømning af samletanke

Tømning af samletanke er en enorm vigtig del af kloaksystemers sundhed. Det er det, fordi en samletank har en begrænset kapacitet, og derfor nytter det heller ikke noget at vente til, at samletanken er fuld. Vi anbefaler altid, at tømningen foregår inden da. Under tømning af samletanke fjerner vi akkumuleret spildevand og affald, hvilket opretholder sundhed og hygiejne samt forhindrer lækager og forurening i omgivelserne. Kontakt os for en tømning i og omkring Silkeborg, Bjerringbro og Viborg – vi kører også gerne i resten af Midtjylland.

Tømning af septiktanke

Tømning af septiktanke er afgørende for vedligeholdelse af sanitære systemer. Det indebærer fjernelse af ophobet både fast og flydende affald fra tanken, sådan at man kan forhindre overfyldning og lækager. En regelmæssig tømning er derfor med til at opretholde sundhed og beskytte miljøet ved at forhindre spildevand i at forurene jorden eller grundvandet. Vi har årevis af erfaring med tømning af septiktanke i og omkring Silkeborg, Bjerringbro og Viborg. Kontakt os allerede i dag.

Tømning af trixtanke

En trixtank er en type spildevandsanlæg, der bruges til at behandle spildevand fra husholdninger eller mindre lokalsamfund, hvor der måske ikke er adgang til kloaksystemer. Hos Bundgaards Kloakrensning har vi årevis af erfaring med tømning af trixtanke, der indebærer fjernelse af ophobet slam og affald. Tømningen er derfor en nødvendig opgave for at opretholde effektiviteten og reducere risikoen for forurening og lugtgener.

Opret en fast tømningsordning hos Bundgaards Kloakrensning

En fast tømningsordning er jeres garanti for, at jeres kloaksystem og anlæg til alle tider fungerer så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt. Hos Bundgaards Kloakrensning har vi som professionelt kloakfirma årevis af erfaring med kvalitetsbevidst kloakservice i og omkring Silkeborg, Bjerringbro og Viborg, og vi tilbyder derfor faste tømningsordninger for både erhverv, private og kommuner i disse byer og resten af Midtjylland. I kan kontakte os på mail: mikael@bundgaardskloakrensning.dk eller på tlf.: (+45) 86 96 62 96 for at høre mere om vores tømningsordninger.

(+45) 86 96 62 96
mikael@bundgaardskloakrensning.dk